2018 > 07

Den 18e till 20e juni 2018 ägde workshopen Forest bioeconomy - multiple use of forest land: the craftmanship of working together rum i Hamar. Stefan Degerlund deltog i workshopen och hann filma lite trots ett fullspäckat schema. I samarbete med Karlstads Universitet gjordes den här korta filmen från dagarna i Hamar.