2018 > 02

I veckans Sebra Talks ser vi Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank, prata om bioekonomin. Intervjun är inspelad under konferensen Skogen, bioekonomin & grön tillväxt som ägde rum 8-9 februari 2018.

Småland, under inspelningarna med Sveaskog.
Småland, under inspelningarna med Sveaskog.
Bengt i Kina.
Bengt i Kina.
Kollsbergtallar.
Kollsbergtallar.

I veckans Sebra Talks ser vi Petter Holland, VD på Preem, prata om hur han ser på framtiden med oljan och förnybar energi. Sekvensen är tagen ur Den Gröna Cirkeln.

I veckans Sebra Talks träffar vi återigen Olof Johansson från Sveaskog. Denna gång avhandlar han FSC.