Learning from the past

Caring for the future

Hur fixar vi käket?

Se filmen om seminariet i Kil den 16 augusti, som handlade om livsmedelsförsörjningen och självförsörjningsgraden i vårt land. En panel av representanter från livsmedelsbranschen, odlare, och bönder, ställde frågor till våra regionspolitiker om hur Värmland ska utvecklas som livsmedelsproducent, vikten av offentlig upphandling av lokalt odlade produkter, de svåra villkoren för lantbrukare etc.

Se filmen till höger

Landsbygdsturnén
Sebrafilm har gjort film om Landsbygdsturnén. Det är människor från SOL-nätverket, BB ockupationen i Sollefteå, Värmland visar världen vägen, m.fl. Filmerna gjordes på Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet och de handlar om de försämrade villkoren för människor som bor på landsbygden. Både vad det gäller försämrad samhällsservice, samt att många människor på landsbygden inte ser att man får tillbaka nånting av de resurser som tas därifrån.
Se sammanfattningen till höger eller alla intervjuerna nedtill.

Biogasanläggningen i Vadsbo
Sebrafilm har gjort en film om en Biogasanläggning som ligger i Vadsbo, strax utanför Mariestad. Det är 8 bönder som gått samman och startat anläggningen och man har också slagit ihop djurbesättningarna och har en gemensam ladugård för ca 1600 djur. Djurens gödsel blir till Biogas och återförs sedan till åkrarna, som ett bättre gödningsämne än det var innan . Mängden gas som produceras är avsevärd. Den motsvarar ca 5.000 liter diesel/dygn och den säljs sedan till Karlstads stadsbussar.
Se filmen här till höger

Henrikdals Biogasanläggning
Den här anläggningen är större än den i Vadsbo. Det är företaget Scandinavian Biogas som driver den och den är placerad i södra delen av Stockholm. Vi har talat med professor Jörgen Eilertsson, som är FOU-chef på anläggningen och han förklarar varför Biogas skulle kunna vara en enormt bra källa till t.ex drivmedel och ett bra alternativ till bensin, diesel eller el. Den stora fördelen med Biogas är att det är ett helt cirkulärt system vid tillverkningen, där man slipper onödiga utsläpp av växthusgaser. Han förklarar också hur tillverkningen av Biogas skulle kunna få landsbygden att blomma upp igen. 
Se filmen till höger

                                                Workshop i Hagfors 28-29 oktober
”Från ohållbar avveckling till hållbar utveckling”
Under en kväll och en dag samtalade ledande personer från små och stora företag, entreprenörer, kommuner, forskning och organisationer om hur vi kan vända utvecklingen för landsbygden.
EU samarbetet under rubriken ”The Green Deal” kommer att påverka våra samhällen i stor utsträckning och våra förutsättningar att bla stärka utvecklingen vad gäller självförsörjning, skapa nya innovativa företag och verksamheter kommer här att vara avgörande inför framtiden.
Ta del av något ur programmet genom intervjuer med några av talarna.

Annika Wäppling Korzinek.
EU-Kommissionen Stockholm

Jan-Olof Olsson MSB, expert försörjningsberedskap

Kjell Ericson, Konsult och riskkapitalist

                Sebra film gör projekt om Kultur på Finnskogen 

Under åren har Sebra film producerat en rad filmer om olika företeelser från ett område som kallas Finnskogen. De senaste åren har vi spelat in konserter arrangerade vid kyrkan i Nyskoga av både nationella och internationella musiker. Samtidigt har vi producerat filmen om konstnären Ellinor Henriksson och flera filmer kommer under det närmaste året.
Kultur på Finnskogen är ett projekt som ska visa på den kultur som pågår i området både på den svenska och norska sidan.
Nu växer också intresset från andra medier om områdets spännande historia, dess karaktär och framtida utveckling!
Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Torsby kommun, Helmia-stiftelsen, har ansökt om att få kalla Finnskogen för världsarv. Värmlands museum är tillsammans med Finnskogsmuseet värd för projektet. 
 

Se kortversionen av filmen om konstnären Ellinor Henriksson,konstnär Nordviggen


Beställ den härliga filmen om Ellinor Henriksson.
Kostnad 300 kr på ett USB minne eller 250 kr för DVD
Kontakta Stefan 070-6215222 eller via info@sebrafilm.se

Växtföljdsmat
Sebra film har tillsammans med Vuxenskolan, Karlstad gjort tre filmer som ska fungera som stöd för studiecirkelledare och som ska visas för deltagare i studiecirkeln "Växtföljdsmat". I filmerna får vi träffa, både medvetna konsumenter, men också medvetna producenter, som alla har erfarenheter av handel med jordbruksprodukter.
Vi får också se lite om hur REKO-ring,Karlstad jobbar, där man kan beställa mat direkt från producenterna. Se filmerna här till höger

Sebrafilm har gjort film om Bore Skidklubb och dess verksamhet.
Här finns ett litet smakprov där åkare och andra kommer till tals.
Klicka på pilen för att se filmen

Entreprenören Stig Sonebrink

Se kortversionen av filmen om entreprenören Stig Sonebrink från Ekshärad. Han har sysslat med potatisodling i stor skala i Klarälvdalen. Han har haft stora jordgubbsodlingar och idag driver han Uddeholmsladan, som är en ombyggd ladugård till ett dans och musikställe i Uddeholm. I filmen berättar han om sina tankar kring entreprenörskap och om utvecklingen av landsbygden. Han har många kloka ord som kan inspirera andra som vill prova på entreprenörskap.

Bengt Olson
Under närmare 40 år har Sebra Film följt konstnären Bengt Olson och gjort tre olika filmer kring hans konstnärskap.
Bengt Olson- i Paris- 1986
Bengt Olson-Mellan himmel och jord- 2016
Bengt Olson-Konstnären och Entreprenören- 2020
Filmerna berättar en del om hans fantastiska , mångskiftande liv som är en given del av den svenska 
kulturhistorien. 

Beställ filmerna via mail: stefan.degerlund@sebrafilm.se
Eller ring: 070-621 52 22

Konstnären & Entreprenören
Kortversion av filmen


Sebra Film har producerat en film om konstnären Bengt Olson och entreprenören Lennart Larsson. Deras samarbete har pågått i drygt 30 år och de har placerat konst i olika former i entréer till hus, lokaler, torgplatser och parkeringsgarage, som byggts av Lennart. Men det har också uppstått en livslång vänskap mellan de två.
I den här kortversionen får man en inblick i vad filmen handlar om.

Tidigare projekt

Thor Heyerdahl - The Legend and the Man

Minneskirken

The Green Planet (Episode 2)

En stor rubrik.

"This is a modern farytail of courage and determination. It is a message to us all that the human spirit can realize the most impossible challenge. The proof is Sebra film in Torsby."

- Arne Fjørtoft

50o,000

pictures

Recordings

from all around the world

50

years of experience