I veckans Sebra Talks möter vi Swono från episod 1 av The Green Planet (Hoten mot våra skogar).

Fryksände Kyrka, Torsby.
Fryksände Kyrka, Torsby.
Bengt med kameran i beredskap, här i Kina.
Bengt med kameran i beredskap, här i Kina.

I sjunde delen av Sebra Talks möter vi Norges f.d. miljöminister Erik Solheim.
Här pratar han om avtalet mellan Indonesien och Norge om att minska utsläpp från avskogningen.
Sekvensen är tagen ur The Green Planet - Hoten mot våra skogar (Ep. 1)