Aktuellt

"There is a great engagement and a lot of competence concerning the environment and the questions within the subject. The documentaries that have been produced are fantastic and pedagogic and can be used in an educating aspect to increase the knowledge on how the development has taken its turns throughout history and up until today." 
- Ann-Kristine Johansson, Chairman Konsum Värmland

Bioekonomi

Europeisk som global ekonomi måste de kommande årtiondena övergå till andra energi- och industrisystem. Energin måste komma från förnybara generationssystem och energibärare. Industrin måste garanteras förnybara råvaror, detsamma gäller byggnader och konstruktioner.

Omorganisationen får snabbt industrirevolutionens skala och benämns ofta som en "tredje industriell revolution". I norska och svenska medier kallas det "det gröna skiftet".

I Europa och internationellt beskrivs utvecklingen som en övergång till en "bioekonomi". I bioekonomin har fossila material ersatts med förnybara (biobaserade) oljeutbyten och förnybara energikällor och energibärare.

De nordiska länderna har mycket goda förutsättningar att både vara föredömen samt leda mycket av utvecklingen inom bioekonomin då våra länder är välordnade ekonomier, stort beroende av handel med omvärlden, en välutbildad befolkning och har tusentals framgångsrika företag och organisationer som redan idag arbetar intensivt med det vi kallar ”den gröna utvecklingen”.

Sebra Film har under åren producerat ett antal internationella serier som har berört utvecklingen i haven, skogarna, miljön och klimatet. Serierna ”Challenge of the seas” (1992) ”A world of forest” (1996) ”The Green Planet” (2014) samt programmet ”Den gröna cirkeln – skogens oändliga möjligheter” (2017) är tydliga exempel som vi nu tar avstamp i för ta fram en serie program om hur klimatutvecklingen, direkt och indirekt och med stor kraft bidrar till en allt snabbare omställning till en grönare värld.