Learning from the past

Caring for the future

» Nostalgibox        » Boken om Bengt       » Sebra Talks

Länkar


Torsdag 8 februari
19.00 Konferens start med middag på Sahlströmsgården. Representanter för Torsby kommun, Jon Bingen, Xenophon AS och Stefan Degerlund, Global Kunskap.

20.15 ”Det gröna oljefältet och det nordiska försprånget – Kan vi leda utvecklingen”.  Gunnar Olofsson, ordförande Statskog SF, Tomas Lundmark, professor Sveriges Lantbruksuniversitet, Margareta Dahlström, professor Karlstads universitet ”Att ställa om till bioekonomi – hur gör vi det i samverkan -?” Kaffe serveras under kvällen.

22.00 Avslutning av dagen. Logi på Sahlströmsgården och Hotell Björnidet.

Fredag 9 februari
Frukost på Sahlströmsgården och Hotell Björnidet.

08.30 Start av dagen!
Från oljeekonomi till bioekonomi - den norska omställningen” Per Rikard Johansen, tid chefsekonom KL, Norge.
"Finansiella möjligheter för innovationer och investeringar" Fredrik Nilzén, Uthållighetschef Swedbank.

09.30 Aktiv Kaffepaus för samtal och kontaktbyggande.    
Sekab - ett företag i framkant av utvecklingen där forskning och produktutveckling förenas! Ylwa Alwarsdotter, Executive vice president. ”The Wood Region” – ett projekt i framkant av utvecklingen. Thomas Bajer, projektledare.

Presentationerna följs av korta samtal med talare och deltagare.
Lunch med fortsatta samtal mellan deltagarna. Kaffe intas i konferenssalen.

13.00 ”Bioinnovationer och utveckling”, Anna Wiberg, projektledare, Skogsindustrierna.              
”Grön industriell utveckling i centrala Skandinavien” Werner Christie, Professor Handelshögskolan BI ”Cirkulär ekonomi och industri” Ola Rostad, Konsult Tretorget AS, ”15 år av utveckling över gränsen i The Bioeconomy Region”. 
Erland Lundby, Operativ chef, ”Termowood AS ”Innovation och grön industrialisering i praktiken” Stefan Hellstrand, Teknologie dr, Nolby Ekostrategi ”Fotosyntesen är motorn i den gröna tillväxten”. Kaffe finns att hämta under passen!

14.30 ”De nya gröna jobben” Per-Olof Sjöö, ordförande GS Facket. Samtal med deltagarna och talarna: Vart tar utvecklingen vägen? Vad är värt att gå vidare på? Vad sker nu i företagen?  Hur går det med de nya jobben och investeringarna? Hur kommunicerar vi ”From black to green gold?” Vill Norge och Sverige (Norden) vara världsledande?                                                                                                                              

15.30 Avslutning av konferensen.                                                      

Konferens

Utvecklingen av nya produkter från våra skogar blir allt viktigare och på båda sidor av gränsen pågår ett intensivt arbete i en rad företag och organisationer.
Kanske kan ett ökat samarbete kring utveckling, innovationer, kommunikation och finansiering bidra till ökad tillväxt och lönsamhet i nya och befintliga företag.

Vi hälsar dig varmt välkommen till konferensen där vi inbjuder dig att samtala, lyssna till viktiga anföranden, medverka i en kväll och en dag som vi genomför i  ett aktivt och intensivt tempo.


Klicka på PDF-filerna nedan för att läsa mer om konferensen.
 

Anmälan till konferensen:

                            "Sebra Talks"                             

I Sebra Talks kommer vi presentera inspirerande och unika intervjuer med en mängd olika intressanta personer som Sebra Film träffat genom åren. Innehållet kommer vara brett och tanken är att det ska komma upp ett nytt avsnitt varje vecka.

För att se avsnitten, klicka nedan:

Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Avsnitt 9 
Specialavsnitt 10
Avsnitt 11
Specialavsnitt 12
Avsnitt 13
Avsnitt 14
Avsnitt 15
Avsnitt 16
Avsnitt 17

Tidigare projekt

"This is a modern farytail of courage and determination. It is a message to us all that the human spirit can realize the most impossible challenge. The proof is Sebra film in Torsby."

- Arne Fjørtoft

50o,000

pictures

Recordings

from all around the world

50

years of experience